บทความ

สถานที่สวยที่สุดในโลก น่าตะลึงแทบลืมหายใจ !!!

รูปภาพ
สถานที่สวยที่สุดในโลก น่าตะลึงแทบลืมหายใจ !!!ทะเลสาบสีชมพู Hiller lake (pink lake) ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียทะเลสาบฮิลลิเออร์ตั้งอยู่บนเกาะมิดเดิ้ล ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย แปลกประหลาดล้ำตรงที่ว่าน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีชมพูเหมือนนมสตรอเบอร์รี่มิลค์เชค และถึงแม้ว่าในโลกนี้ยังมีทะเลสาบสีชมพูอีกหลายแห่ง แต่ทะเลสาบฮิลเลียร์นั้นมีความแตกต่างจากทะเลสาบสีชมพูแห่งอื่นๆ ตรงที่น้ำในทะเลสาบเป็นสีชมพูจริงๆ ไม่ได้เกิดจากการตะกอน แสงสะท้อน หรือสาหร่ายในน้ำ เมื่อตักน้ำในทะเลสาบฮิลลิเออร์มาใส่ขวดก็จะได้น้ำสีชมพูใส และจะเป็นสีชมพูอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนนักวิทยาศาสตร์อึ้งไปตามๆ กัน น่าอัศจรรย์ใจมาก ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าสีชมพูนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเกล็ดของเกลือ

คำถาม : ทำไมน้ำทะเลจึงเป็นสีชมพู นำน้ำทะเลไปวิเคราะห์ทางขบวนการทางวิทยาศาสตร์ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแบคทีเรียในน้ำทะเล อ้างอิง http://travel.trueid.net/detail/41481

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของปาริฉัตร

รูปภาพ
ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร สุขสบาย ม.5/5 เลขที่24 แผนการเรียน : วิทย์-คณิต แนวการศึกษาต่อ : เรียนคณะบัญชี การประยุกต์ใช้ : เขียนเว็บไซต์  คติประจำใจ : รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา  เรียนแล้วเข้าใจในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น สามารนำไปใช้เขียนเว็บไซต์ต่างๆได้ ได้เขียนโค้ดและเล่นเกมสนุก